ประกาศ...จากครูบรรณารักษ์

ก่อนสอบ...นักเรียนที่ยืมหนังสือออกจากห้องสมุดโรงเรียนบ้านหลวง

ให้นำหนังสือมาคืนก่อนปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อปฏิบัติในการยืม-คืน

- หนังสือ วีดิทัศน์ และเทป ครู-อาจารย์ ยืม 10 เล่ม/สัปดาห์
- นักเรียนระดับประถม 1 เล่ม/ 3 วัน
- นักเรียนระดับมัธยมต้น 1 เล่ม/สัปดาห์
- หนังสือส่งคืนช้ากว่ากำหนด ปรับวันละ 1 บาท/เล่ม
- หนังสือสูญหายต้องชดใช้ตามราคาที่ห้องสมุดกำหนด
- หนังสือชำรุด หากข้อมูลครบถ้วนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
- หนังสือเปียก จะต้องชดใช้ตามราคาของหนังสือ
- นักเรียนที่ไม่คืนหนังสือก่อนสิ้นภาคเรียน
   จะต้องชดใช้ตามราคาที่ห้องสมุดกำหนด


....ครูบรรณารักษ์

 

Comment

Comment:

Tweet

.อย่า.ลืมของฝากที่เกาหลี

ขนมอร่อยๆๆๆๆน่ะค่ะ

เดียวจะไปเที๋ยวหาน่ะค่ะ

#2 By ศิษย์เก่า บ้านหลวงค่ะ (182.53.133.205) on 2011-05-11 14:25

Excellent & remarkable post!
I have been visiting various blogs for my Term Papers writing research.I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information....... Regards

#1 By Term Papers Writing (182.178.91.3) on 2010-10-11 13:50

ครูบรรณารักษ์ bl-library View my profile