**เฉลย**

 คำถามประจำสัปดาห์ วันที่ 6-10 กันยายน 2553

คำถามในหมวด 400 ภาษา

แบบ เรียนหลวง สอนภาษาไทย ชื่อว่า "มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์"  เป็นแบบสอนหนังสือภาษาไทย พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๔
- ถามว่า...ใครคือผู้แต่งแบบสอนหนังสือไทยเล่มนี้ ?

ตอบ   ข. พระยาศรีสุนทรโวหาร

หนังสือเล่มนี้มีอยู่ในห้องสมุดนะครับ สำหรับนักเรียนที่ค้นคว้าและตอบถูก ขอแสดงความยินดีด้วยนะ
สำหรับนักเรียนคนไหนยังไม่เคยได้รางวัล อย่าเพิ่งท้อนะครับ สัปดาห์นี้แก้ตัวใหม่นะ

..........................................................................................................................

อ่านกติกากันก่อน

 

              ขอให้นักเรียนทุกคนใส่ชื่อ-นามสกุลจริงและระดับชั้นให้ครบเรียบร้อย ครูบรรณารักษ์ถึงจะจับฉลากและมอบรางวัลได้อย่างถูกต้อง  นะครับ

 

 คำถามประจำสัปดาห์ วันที่ 13-17 กันยายน 2553

คำถามในหมวด 200 ศาสนา

จากหนังสือ  พระพุทธเจ้า เล่ม 7 (ฉบับการ์ตูน)ตอน โปรดเหล่าสรรพสัตว์

ถามว่า...ข้อใดไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในหนังสือ  พระพุทธเจ้า เล่ม 7นี้

                                                    ก. โปรดพระนางพิมพา
                                                    ข. โปรดพุทธมารดา
                                                    ค. โปรดองคุลีมาล
                                                    ง. โปรดมะตะบะ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

             หนังสือ  พระพุทธเจ้า เล่ม 7 (ฉบับการ์ตูน)ตอน โปรดเหล่าสรรพสัตว์ มีอยู่ในห้องสมุดโรงเรียนบ้านหลวง เป็นหนังสือมาใหม่ หาอ่านกันได้เลยนะครับ

 


 

Comment

Comment:

Tweet

ครูบรรณารักษ์ bl-library View my profile