**เฉลย**

คำถามประจำสัปดาห์ วันที่ 30-1 กันยายน 2553

คำถามหมวดความรู้รอบตัว

- สุนัขสายพันธ์ที่ฉลาดเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองของโลกคือสายพันธ์ใด ?

 

ค. บอร์เดอร์ คอลลี กับ พุดเดิ้ล

- สุนัข 10 สายพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในโลก....

ดูข้อมูลได้ที่ลิงค์นี่ http://bl-library.exteen.com/category/500

..........................................................................................................................

อ่านกติกากันก่อน

 

              ขอให้นักเรียนทุกคนใส่ชื่อ-นามสกุลจริงและระดับชั้นให้ครบเรียบร้อย ครูบรรณารักษ์ถึงจะจับฉลากและมอบรางวัลได้อย่างถูกต้อง  จะเริ่มจากสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับ

 

 คำถามประจำสัปดาห์ วันที่ 6-10 กันยายน 2553

คำถามในหมวด 400 ภาษา

แบบเรียนหลวง สอนภาษาไทย ชื่อว่า "มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์"  เป็นแบบสอนหนังสือภาษาไทย พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๔
- ถามว่า...ใครคือผู้แต่งแบบสอนหนังสือไทยเล่มนี้ ?

ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข. พระยาศรีสุนทรโวหาร
ค. สุนทรภู่
ง. นายสันติ  ประกอบสันติสุข

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
           หนังสือเล่มนี้ "มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์" พิมพ์ที่โรงพิมพ์หลวง ในพระบรมมหาราชวัง ปัจจุบันที่พบเห็นหนังสือเล่มนี้ พิมพ์ถึงครั้งที่ 17 จำนวน 1,500 เล่ม  เมื่อปี พ.ศ. 2527
          "สันนิษฐานว่าได้เค้ามาจากหนังสือจินดามณี อันว่าด้วยระเบียบของภาษาซึ่งพระโหราธิบดีแต่งไว้ในสมัย กรุงศรีอยุธยา แต่คงนำมาดัดแปลง เพื่อให้เหมาะแก่กาลสมัยและนอกจากนี้ยังแทรกเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา ซึ่งสุนทรภู่แต่งในรัชกาลที่ 3 เข้าไว้ด้วย เพราะเห็นว่าบทประพันธ์นี้ อ่านเข้าใจง่ายและเป็นคติ จึงนำมาบรรจุไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นตอนๆ ไป ตั้งแต่แม่ ก กาจนจบแม่เกย"
       (ข้อมูลบ้างส่วนจากหนังสือ "มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์")

**ให้พิจารณาดูข้อมูลให้ดีๆก่อนตอบคำถามนะครับ**

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

#26 By ด.ช.ธนธรณ์ แก้วจันดา (103.7.57.18|1.4.176.23) on 2012-12-23 10:53

ข้อ ก big smile tongue question embarrassed

#25 By กมลชนก (182.93.221.216) on 2010-09-28 13:33

ตอบ ข้อ.ข คะbig smile open-mounthed smile big smile open-mounthed smile confused smile question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#24 By หนึ่งฤทัย (182.93.221.216) on 2010-09-10 13:56

ข้อ ก confused smile

#23 By สถาพร มะเนวรรณ์ (182.93.221.216) on 2010-09-08 11:57

ข้อ ก

#22 By ธนากร เทพสิงห์ (182.93.221.216) on 2010-09-07 12:05

ข้อ ก

#21 By อ้ายหลั๋ง (182.93.221.216) on 2010-09-07 12:04

ข้อ ก

#20 By ฉัตรฑริกา (182.93.221.216) on 2010-09-07 12:01

ข้อ ข ครับ

#18 By อนุวัฒน์ (118.172.54.135) on 2010-09-06 19:49

ข้อ ข้อไข่ คับbig smile

#17 By เอกลักษณ์ มหาวรรณ์ (182.93.221.216) on 2010-09-06 12:21

ข้อ ขอไข่ ครับ

#16 By อัคราวุฒิ (182.93.221.216) on 2010-09-06 12:19

ข้อ ข ครับ

#15 By เอกธวัช (182.93.221.216) on 2010-09-06 12:19

ข้อ ข คร้บquestion

#14 By ณัฐพงษ์ (182.93.221.216) on 2010-09-06 12:18

ข้อ ข ค่ะ

#13 By สุภาภรณ์ (182.93.221.216) on 2010-09-06 12:17

ข้อ ข ค่ะ

#12 By เมวิกา (182.93.221.216) on 2010-09-06 12:17

ข้อ ข
big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue

#11 By อาร์ม (182.93.221.216) on 2010-09-06 12:16

ข้อ ง

#10 By เจนจิรา (182.93.221.216) on 2010-09-06 12:13

ข้อ ก ครับ

#4 By สถาพร (182.93.221.216) on 2010-09-06 12:10

ครูบรรณารักษ์ bl-library View my profile