ภาพการปรับปรุงการให้บริการห้องสมุดโรงเรียนบ้านหลวง 50%

วันพุธ ที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2553

- แนะนำหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์
- ติดตั้งป้ายบอกมุมสาระสนเทศ
- ตกแต่งห้องสมุดให้สวยงาม

 

Comment

Comment:

Tweet

ครูบรรณารักษ์ bl-library View my profile