แนะนำหนังสือน่าอ่าน

 
ชื่อเรื่อง  พุทธประวัติ
ผู้แต่ง  โอม รัชเวทย์

              พุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน เล่มนี้ แม้จะเป็นเพียงฉบับการ์ตูนแต่เมื่อได้อ่านก็จะทำให้ความรู้สึกที่มีต่อพุทธศาสนามิใช่เพียงแค่ความเชื่อที่เรายึดถือกันมาเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความศัทธาอย่างมีเหตุผลและความรู้สึกปิติสุข  เนื้อหา เข้าใจง่ายด้วยภาพประกอบที่สวย น่าอ่าน จึงมิใช่หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่เป็นหนังสือของเราชาวพุทธและชาวโลกทุกคน

 

..................................................................

หนังสือใหม่

 

* ขอบคุณพระอาจารย์  คณาจารย์และผู้ใจบุญทุกท่าน สำหรับความอนุเคราะห์ หนังสือทุกเล่ม

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ครูบรรณารักษ์ bl-library View my profile