ยามว่างร่วมลดภาวะโลกร้อน

               การใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์โดยการร่วม ลดภาวะโลกร้อนกับการสร้างสรรค์จิตนาการผลงานทางด้านศิลปะ วาดรูประบายสีและประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ ในหัวข้อ "วิธีการลดภาวะโลกร้อน" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีีที่4

 

กิจกรรมเด็กดี รักการอ่าน

อ่านกิจกรรมได้ที่นี่>>> กิจกรรมเด็กดี รักการอ่าน<<<<

             รายชื่อนักเรียนที่ได้รับกระเป๋าผ้า
ลดโลกร้อนของห้องสมุดโรงเรียนบ้านหลวงครั้งที่ 1

1. ด.ช. ชนายุทธ   เรืองศรี       นักเรียนชั้น ป.4
2. ด.ช. ธีรกานต์    ชุ่มมาลี       นักเรียนชั้น ป.4
3. ด.ญ. ศศิกานต์   บัวจะโปะ    นักเรียนชั้น ป.4
4. ด.ญ. ภัคจิรา  ขาวมาก         นักเรียนชั้น ป.4
5. ด.ญ. รุจิกาญจน์   คำแปง     นักเรียนชั้น ป.4
6. ด.ช. รุ่งรวิน   จันทรา            นักเรียนชั้น ป.4
7. ด.ญ. วรกมล   พวงมาลัย      นักเรียนชั้น ม.1
8. ด.ญ. รักษิณา   ตาคำ           นักเรียนชั้น ป.6
9. ด.ญ. กมลชนก  พุดสวนแก้ว นักเรียนชั้น ป.6
10. ด.ญ. พิราวรรณ   อินทปุก   นักเรียนชั้น ป.4
11. ด.ญ. มนทกานต์  บำรุง       นักเรียนชั้น ม.1
12. ด.ญ. ทิพาพร  กอนแสง      นักเรียนชั้น ป.5
13. ด.ญ. จิรนันท์   ดวงจันทร์    นักเรียนชั้น ป.5

 

ขอบแสดงความยินดีกับรางวัลเด็กดีที่นักเรียนได้รับทุกคนนะครับ

.....ครูบรรณารักษ์

Comment

Comment:

Tweet

ครูบรรณารักษ์ bl-library View my profile