ภาพการปรับปรุงการให้บริการห้องสมุดโรงเรียนบ้านหลวง 40%

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2553

- ปรับปรุงการบริการยืม-คืน และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
- แนะนำหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์
- จัดมุมหนังสืออ้างอิงอย่างเป็นระบบ
- เพิ่มมุมนิทรรศการแนะนำหนังสือน่าอ่าน
- แนะนำเว็ปไซต์บล๊อกห้องสมุดโรงเรียนบ้านหลวงแก่นักเรียนที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
- จัดระเบียบการให้บริการห้องมัลติมีเดีย
- ตกแต่งห้องสมุดให้สวยงาม

 

Comment

Comment:

Tweet

#2 By ช.ด. รอบ ใพ (182.93.221.216) on 2010-09-06 09:54

วสยอย่านี้ไปนานๆ

#1 By ม.3 (118.172.25.189) on 2010-08-26 14:10

ครูบรรณารักษ์ bl-library View my profile